CT - TTHNGĐ

04/01/17

Kính thưa Quý Cha, Quý anh chị Song Nguyền mến.

Chúng con vừa được tin Ba của chị Thuý-Anh & Tâm LG41 Augustino, hôm qua Bác bị té đầu đập xuống nền nhà chảy máu trong não, Bác Sĩ đã mổ để lấy máu ra nhưng vẫn còn sưng nhiều, Bác trai cũng chưa tỉnh.
Gia đình kính xin Quý Cha, Quý anh chị thêm lời cầu nguyện cho Bác trai sớm hồi phục.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Thân Mến
Hoàn-Thu Hằng
408-655-9183

03/20/17

CT-TTHNGD Vừa nhận được tin buồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Đượng là Thân Mẫu của Anh Triệu, AC Song Nguyền Triệu-Ngọc LG21 Maria Giuse. Cụ Bà Maria đã được Chúa gọi về sáng nay, ngày 20 tháng 03, 2017. Tại Sài Gòn Việt Nam, hưởng thọ 83 tuổi.

Kính Xin Quý Cha, Thầy Phó Tế cùng Quý Anh Chị Song Nguyền hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Maria, được Chúa đưa về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
CT-TTHNGD xin thành kính chia buồn đến AC Triệu- Ngọc và toàn thể Tang Quyến. Xin Thánh Gia luôn đồng hành và an ủi Tang Quyến trong lúc ly biệt này.
Chúng Con nguyện xin Chúa.

Thánh Lễ đưa chân cho Linh Hồn Cụ Bà Maria, chiều nay ngày 20 tháng 03, 2017 lúc 6:00 PM, tại Trung Tâm Công Giáo.
Thánh Lễ phát tang Thứ Năm, ngày 23 tháng 03, 2017, lúc 5:30 PM tại Nhà Thờ Most Holy Trinity (Giáo xứ Chúa Ba Ngôi).

Anh Chị Triệu- Ngọc và Gia Đình sẽ về Việt Nam tối nay để chịu tang Mẹ, xin Chúa gìn giữ gia đình Anh Chị đi đường được bình an.
Xin Thành kính Phân Ưu,

03/20/17

CT-TTHNGD Nhận được tin buồn Ông Cố Nguyễn Kỳ là Thân Phụ của Cha Anphongso Nguyễn Đức Vĩnh tham dự khoá 534 TTHNGD tại San Damiano Retreat 2012. Chánh xứ Thanh Bình Lâm Đồng, Đà Lạt. Ông Cố Anphongso cũng là Chú của Quý AC Vinh-Vân, AC Dũng- Loan, AC Triệu-Ngọc và AC Thọ- Thu. Đã được Chúa gọi về lúc 3 giờ chiều, ngày 19 tháng 03, 2017. Tại Lâm Đồng Đà Lạt, Việt Nam, hưởng thọ 77 tuổi ( Sinh ngày 20 tháng 06, 1940).

Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế cùng Quý AC Song Nguyền, hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Anphongso được chúa sớm đưa về hưởng Ánh Sáng Tôn Nhan Chúa.

CT-TTHNGD xin thành kính Chia buồn đến Cha, Anh Chị Vinh-Vân, AC Dũng-Loan, AC Triệu-Ngọc, AC Thọ-Thu và toàn thể Gia Đình Tang Gia. Xin Thánh Gia luôn an ủi và nâng đỡ Gia Đình trong lúc đau buồn này.

Gia Đình có xin Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Anphongso vào Thứ Sáu, lúc 6:00 PM, ngày 24 tháng 03, 2017. Tại Trung Tâm Công Giáo. Kính mời Quý AC bớt chút thời giờ đến tham dự, để cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Anphongso.

Xin Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Hoa

03/05/17

CT-TTHNGD Nhận được tin Bà Maria Nguyễn Thị Thu đã ra đi trong Chúa lúc 9:45 AM, ngày 23 tháng 02, 2017. Tại San Jose CA, hưởng thọ 78 tuổi. Bà Maria Nguyễn Thị Thu là Thân Mẫu của Chị Thủy, AC Song Nguyền Hoan- Thủy LG60 Giuse.

Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế cùng Quý Anh Chị Song Nguyền, hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Maria được Chúa sớm đưa về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
CT-TTHNGD/ GPSJ xin chân thành chia buồn đến Anh Chị Hoan- Thủy và toàn thể gia đình Tang Gia. Nguyện xin Thánh Gia luôn an ủi, nâng đỡ và ban bình an cho gia đình Tang Gia trong lúc đau buồn này.

Hiện nay Linh Cữu Bà Maria Nguyễn Thị Thu được quàn tại Oak Hill Funeral Home, Drawing Room. 300 Curtner Ave San Jose CA 95125.
Chương trình thăm viếng, cầu nguyện vào Thứ Sáu ngày 10 tháng 03,2017: Từ 2:00 PM đến 8:30PM. Thánh Lễ An táng vào 9:00 AM ngày Thứ Bảy ngày 11 tháng 03, 2017. Tại Thánh Đường St. Maria Goretti. Xin xem thêm chị tiết trong cáo phó có gởi kèm.

CT-TTHNGD sẽ có giờ đọc kinh và cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Nguyễn Thị Thu sẽ được thông báo sau.

Xin thành kính phân ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD
Ban Linh Trợ:
Trần Hải & Hoa

02/09/17

CT-TTHNGD Nhận được tin buồn Cụ Bà Diệp Tố Xuân là Thân Mẫu của Anh Eric, Anh Chị Eric-Thảo Ly LG60 Giuse (Dự khóa 658). Cụ Bà đã ly trần lúc 3:42 AM, ngày 09 tháng 02, 2017 tại Miền Nam California, hưởng thọ 89 tuổi.

Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế cùng Quý Anh Chị Song Nguyền hiệp ý cầu nguyện cho Hương Hồn Cụ Bà Diệp Tố Xuân, được nhờ hưởng lòng thương xót của Chúa và dẫn đưa về nước Thiên Đàng.
CT-TTHNGD xin thành kính phân ưu cùng AC Eric- Thảo Ly và Gia Đình Tang Gia. Xin Thánh Gia luôn nâng đỡ và an ủi Anh Chị cũng như Gia Đình Tang Gia trong đau buồn này.

Xin thành kính phân ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD,
Bạn Linh Trợ,
Trần Hải & Hoa

02/06/17

CT-TTHNGD Nhận được tin buồn Cụ Bà Madalena Đào Thị Tuyết, Thân Mẫu của Chị Anh-Thư, Anh Chị Song Nguyền Doanh-AnhThư LG60 Giuse.
Cụ Bà Madalena đã được Chúa đón về lúc 9:30 PM ngày Chúa Nhật 05 tháng 02, 2017. Tại San Jose CA, hưởng thọ 90 tuổi.
Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị Song Nguyền cùng hiệp ý cầu nguyện cho LH Cụ Bà Madalena được Chúa sớm đưa về hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

CT-TTHNGD/GPSJ Xin chân thành chia buồn đến Anh Chị Doanh- Anh Thư cùng gia đình Tang Gia. Xin Thánh Gia an ủi, nâng đỡ và ban bình an cho Anh Chị cũng như Tang Quyến.
Chúng Con cùng nguyện xin Chúa.

Linh Cửu của Cụ Bà Madalena hiện được quàn tại Darling Fischer: 471 E. Santa Clara Street, San Jose CA 95112.
Thời gian: Thứ Sáu ngày 10 tháng 2 lúc 11:00 giờ sáng phát tang
12:00 giờ trưa đến 9:00 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện.

Chương trình thăm viếng và cầu nguyện của CT-TTHNGD sẽ được thông báo sau.

Thứ Bẩy ngày 11 tháng 2 từ 8:00 đến 9:00 sáng cầu nguyện và thăm viếng lần cuối.
Thánh Lễ An Táng:
9:30 sáng thánh lễ an táng tại nhà thờ Our Lady of Refuge, 2165 Lucretia Ave.San Jose, CA 95122.
Sau thánh lễ sẽ được an táng tại nghĩa trang Oak Hill, 300 Curtner Ave.San Jose, CA 95125.

Xin Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Mai Hoa