Cầu nguyện

CT - TTHNGĐ

09/17/17

Kính thưa Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị mến,
Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị Song Nguyền hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông Giuse Mai Văn Tấn, là Thân Phụ của Chị Tho, Anh Chị Kiệm-Tho LG2 Phanxico Maria, đã được Chúa đón về vào sáng ngày 12 tháng 09, 2017. Tại Pais France (Pháp), hưởng thọ 91 tuổi.

CT-TTHNGD/ GPSJ Xin thành kính chia buồn đến Anh Chị Kiệm- Tho và toàn thể Gia Đình Tang Quyến. Xin Chúa thương đến linh hồn Cụ Ông Giuse và sớm đưa về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng Vĩnh Cửu. Nguyện xin Thánh Gia ban ơn trợ lực và an ủi Tang Gia trong lúc đau buồn này.

Chương trình thăm viếng, cầu nguyện và Thánh Lễ an Táng sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp.

Xin thành kính phân ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD,
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Hoa

 

09/06/17

Kính thưa Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị Song Nguyền mến,
Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế cùng Quý Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Anh Giuse Nguyễn Văn Chương, Thành Viên CT-TTHNGD (Anh Chị Chương-Mến), LG15 Anna Nguyễn Thị Thành. Được Chúa đón về sáng nay lúc 6:15 AM, ngày 06 tháng 09, 2017. Tại San Jose, hưởng thọ 72 tuổi.

CT-TTHNGD/ GPSJ Xin thành kính phân ưu cùng Chị Mến và gia đình Tang Quyến. Xin Chúa thương dẫn đưa Linh Hồn Giuse được mau về hưởng Tôn Nhan Chúa. Nguyện xin Thánh Gia an ủi và nâng đỡ Chị cùng Gia Đình trải qua sự đau buồn này.

Chương trình thăm viếng và cầu nguyện cho Lh Giuse Nguyễn Văn Chương sẽ được thông báo sau.

Xin Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt BDH,
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Hoa

 

8/24/17

Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, và Quý Anh Chị Song Nguyền,

Kính xin Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, và Quý Anh Chị Song Nguyền hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Thân Sinh Anh Lục, Anh Chị Lục-Thiện LG15 Anna Lê Thị Thành.

Cụ Ông Phaolo Lâm Thường đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ 03 phút chiều Thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm tại San Jose, hưởng thọ 92 tuổi.

CT-TTHNGD xin chân thành chia buồn đến Anh Chị Lục-Thiện. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, chúng con nguyện xin Thiên Chúa nhân lành đón nhận linh hồn Phaolo vào hưởng Nhan Thánh Ngài. Nguyện xin Thánh Gia nâng đỡ và an ủi tang gia trong lúc biệt ly nhớ thương này. Chúng Con nguyện xin Chúa.

Cáo Phó về thăm viếng đọc kinh Thánh Lễ an táng sẽ được thông báo sau.

Xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, và Quý Anh Chị Song Nguyền.

Ban Điều Hành CT TTHNG/GP San Jose Kính báo.

Song Nguyền Đoàn Hoàn-Thu Hằng

08/21/17

Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, và Quý Anh Chị Song Nguyền,

Kính xin Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, và Quý Anh Chị Song Nguyền hiệp ý cầu nguyện cho Mẹ của Anh Hải, Anh Chị Hải-Hoa (Trưởng Ban Linh Trợ của CT TTHNGĐ/GPSJ) LG47 Thomas. Cụ bà Theresa Nguyễn Thị Thêu đã được Chúa gọi về vào lúc 6 giờ 45 phút sáng nay, thứ Hai ngày 21 tháng 8, năm 2017 tại Fountain Valley, Southern California; Hưởng thọ 87 tuổi.

CT-TTHNGD xin chân thành chia buồn đến Anh Chị Hải-Hoa. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, chúng con nguyện xin Thiên Chúa nhân lành đón nhận linh hồn Theresa vào hưởng Nhan Thánh Ngài. Nguyện xin Thánh Gia nâng đỡ cho gia đình AC Hải - Hoa được ơn can đảm, và lòng phó thác vào tình yêu thương của Chúa và Mẹ Maria. Xin Chúa gìn giữ che chở cho Anh Chị và cháu đi đường để lo đám tang cho cụ bà được bình an. Chúng Con nguyện xin Chúa.

Chương Trình thăm viếng và Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành tại Fountain Valley. Mọi chi tiết và cáo phó sẽ được thông báo sau.

Xin chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, và Quý Anh Chị Song Nguyền.
Đại diện Ban Linh Trợ kính báo,
Hoàng & Chi