Bài đọc hay

Chấp Nhận Chính Mình

GM. JB Bùi Tuần

Trong chỉ một ngày thôi, tôi phải chấp nhận biết bao điều đến với tôi. Như chấp nhận thời tiết, chấp nhận các thứ thuốc phải uống, chấp nhận các thứ đồ phải ăn. Có những chấp nhận dễ dàng. Có những chấp nhận khó khăn.

Bí Quyết tránh Những Mâu Thuẫn Khủng Hoảng

Những mâu thuẫn thường xảy ra cho hai vơ chồng sau thời gian chung sống, với nhiều vui mừng và đau khổ như sau :

Quen qúa hoá nhàm: Trước đây hai người là tình nhân, tâm hồn rạo rực, muốn chiếm đoạt nhau, nên ăn nói ý tứ. Sau khi lấy nhau rồi tình yêu không còn nồng nàn nữa, vì gần guĩ nhau hàng ngày nên thấy rõ những khuyết điểm của nhau. Một nhà văn Pháp đã nói:

Cãi Nhau Mà Yêu Nhau

Vợ chồng căng thẳng là bình thường, nhưng nếu không hòa hợp thì là tai họa. Thật ra, vợ chồng căng thẳng là do tự ái, thiếu tin tưởng nhau, khép kín, “sợ người ta nhảy lên đầu mình nên mình nhảy lên đầu người ta trước”. Tuy nhiên, tâm tính khác nhau giữa các cá nhân, mỗi người đều có tự do, phản ứng khác nhau trước cùng một sự việc cũng là nguyên nhân tạo nên căng thẳng.

Vợ chồng cãi nhau thường là vì cách thức đàn ông và đàn bà nhìn sự việc khác nhau. Nếu biết động lực chìm ẩn thúc đẩy mình, nếu gạt bỏ tự ái để nhận con người của mình là như thế, lúc đó sẽ dễ dung hòa hơn.

Chuyện gia đình

Khi con người luôn cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương và săn sóc, họ sẽ đặt Ngài vào chỗ nhất trong cuộc sống của họ. Và dĩ nhiên khi đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất trong cuộc sống, con người sẽ suy nghĩ, cư xử, hành động thêm một bậc thang trong đó các giá trị tinh thần và đạo đức luôn được đặt vào chỗ cao nhất, lúc đó thay vì hận thù con người sẽ chọn lựa yêu thương, thay vì giam mình trong vỏ ốc ích kỷ con người sẽ tìm đến với người khác, thay vì thấ vọng bỏ cuộc, con người sẽ tiếp tục tin tưởng và phấn đấu.