Tiêu đề: Lễ Thánh Gia Bổn Mạng của CT-TTHNGĐ
Thời gian: 18:45 - 20:15
Ngày: thứ 7, 30 12 2017
Mô tả: Nhà thờ St. Frances Cabrini