Tiêu đề: Song Nguyền 3
Thời gian: 16:30 - 20:30
Ngày: Chủ nhật, 29 10 2017
Mô tả: Địa điểm: Trung Tâm Công Giáo. 2848 South White Rd. San Jose CA 95148