Tiêu đề: Picnic CT-TTHNGĐ tại Ortega Park
Thời gian: 10:00 - 16:00
Ngày: Chủ nhật, 13 08 2017
Mô tả: Địa điểm: Ortega Park. 636 Harrow Way. Sunnyvale, CA 94087