Tiêu đề: Tĩnh Tâm 3
Thời gian: 16:00 - 20:30
Ngày: Chủ nhật, 11 06 2017
Mô tả: 4PM-8:30 PM @ Trung Tâm Công Giáo. 2849 South White Road, San Jose, CA 95148.