Tiêu đề: Tĩnh Tâm 2
Thời gian: 10:30 - 04:00
Ngày: Chủ nhật, 04 06 2017
Mô tả: 10:30AM-4:00PM @ Phòng GYM Most Holy Trinity. 2040 Nassau Drive, San Jose CA 95122. Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ bắt đầu lúc 11:00 buổi sáng.