Tiêu đề: Song Nguyền 02: Đón tiếp Tân Thành Viên: Có Thánh Lễ Chúa Nhật.
Thời gian: 16:00 - 20:30
Ngày: Chủ nhật, 16 07 2017
Mô tả: Địa điểm: Nhà Thờ St. Francis Cabrini