Tiêu đề: Đại Hội Gia Đình kỷ niệm 30th CT TTHNGĐ
Cả ngày
Ngày: Thứ 6, 23 06 2017 - Chủ nhật, 25 06 2017
Mô tả: Địa điểm: Nhà thờ Crystal Catheral Orange County