Ban điều hành

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN

GIÁO PHẬN SAN JOSE

 

Linh Hướng: Rev. Phêrô Phan Thế Lực 
Phone: 408-291-6280 VP Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Linh Hướng: PT. Dominico Lê Văn Thọ & Kim Oanh 
Phone: 408-291-6270 VP Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đại Diện:

Đoàn Ngọc Hoàn & Thu Hằng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng Thư Ký: Nguyễn Bá Hoàng & Lê Quỳnh Chi
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Ban Linh Trợ: Trần Ngọc Hải & Mai Hoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ban Sinh Hoạt: Nguyễn Cao Sơn & Ngọc Trâm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ban Song Nguyền: Tạ Mạnh Cường & Tạ Ngọc Lan
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ban Liên Gia: Ngô Chí Sĩ & Giang Ngọc Diễm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ban Truyền Thông: Hoàng Văn Đông & Đỗ Thuý Kiều
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ban Hành Chánh TC: Trần Thái Sơn & Phạm Ngọc Bích
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.