CT - TTHNGĐ

02/04/18

CT-TTHNGD nhận được tin buồn Ông Gioan Lưu Mai Khôi, Anh trai của Anh Khải AC Khải- Hương LG52. Đã được Chúa gọi về ngày 03 tháng 02, 2018. Tại San Jose CA, hưởng thọ 63 tuổi.

CT-TTHNGD Xin chân thành chia buồn cùng AC Khải-Hương và toàn thể đại gia đình Tang Quyến. Xin Chúa thương sớm đưa Linh Hồn Gioan về hưởng Tôn Nhan Chúa. Xin Thánh Gia luôn nâng đỡ và an ủi Anh Chị cùng gia đình Tang Quyến trải qua sự mất mát đau buồn này.

Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Hoa

01/28/18

Thưa Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị Song Nguyền kính mến,
Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Anna Ninh Thị Ngọc Thủy là em ruột của Chị Đào, AC Hưng- Đào LG30 Thánh Gia. Linh Hồn Anna đã được Chúa gọi về lúc 2:20 PM (Giờ Việt Nam) ngày 28 tháng 01, 2018, tại Việt Nam, hưởng dương 57 tuổi.

CT-TTHNGD xin thành kính chia buồn cùng AC Hưng- Đào và toàn thể gia đình Tang Gia. Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, dẫn đưa Linh Hồn Anna sớm về hưởng phúc Thiên Đàng bên Chúa. Xin Thánh Gia an ủi và nâng đỡ gia đình Tang Gia trong lúc đau buồn này.

Xin Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Mai Hoa

 01/23/18

CT-TTHNGD Nhận được tin buồn Cụ Bà Teresa Đoàn Thị Hiền là Thân Mẫu của Anh Trường, AC Song Nguyền Trường-Hương LG21 Maria- Giuse. Đã được Chúa đón về lúc 3:32 AM, ngày 23 tháng 01, 2018. Tại Việt Nam, hưởng thọ 96 tuổi.

Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị Song Nguyền cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Teresa được Chúa sớm đưa về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng Vĩnh Cửu.

CT-TTHNGD xin thành kính chia buồn và cùng chia sẽ nỗi niềm đau mất mát đó đến AC Trường- Hương và toàn thể Tang Quyến. Nguyện xin Thánh Gia an ủi và nâng đỡ gia đình Tang Gia trong lúc đau buồn này. Anh Chị Trường-Hương đang trên đường về Việt Nam để chịu tang Mẹ. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ gia đình Anh Chị đi đường được bình an.

Xin Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Hoa

 

01/19/18

Kính thưa Quý Cha, Thầy Phó Tế cùng Quý Anh Chị Song Nguyền mến,
Kính xin Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan Baotixita Trần Văn Hưng là em ruột của Chị Liên, AC Đức -Liên LG30 Thánh Gia. Đã được Chúa gọi về sáng nay, ngày 19 tháng 01, 2018. Tại Việtnam, hưởng thọ 61 tuổi.

CT-TTHNGD xin thành kính phân ưu đến Anh Chị Đức-Liên và toàn thể gia đình Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến linh hồn Gioan Baotixita mà sớm đưa về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin Thánh Gia luôn an ủi và nâng đỡ AC Đức- Liên cùng Tang Gia được mọi sự bình an trong sự mất mát này.

Xin Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD,
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Hoa

 

01/10/18

Kính thưa Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị Song Nguyền mến,
Kính Xin Quý Cha, Thầy Phó Tế và Quý Anh Chị Song Nguyện cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Đặng Phương Thắng, là Ba Dượng của Anh Dũng, AC Dũng- Loan LG44 Phaolo, đã được Chúa gọi về Thứ Hai ngày 08 tháng 01, 2018, tại Virginia.

CT-TTHNGD xin thành kính chia buồn đến Anh Chị Dũng Loan và đại gia đình Tang Gia. Nguyện xin Chúa thương sớm đưa Linh Hồn Giuse về hưởng Tôn Nhan Chúa. Xin Thánh Gia luôn an ủi và nâng gia đình Anh Chị cùng với Tang Gia.

Chương trình thăm viếng và tang lễ sẽ được cử hành tại Virginia trong tuần tới. Xin Chúa gìn giữ Anh Chị Dung-Loan về chịu tang Ba được mọi sự may mắn và bình an.

Xin Thành Kính Phân Ưu,
Thay mặt BDH CT-TTHNGD
Ban Linh Trợ,
Trần Hải & Hoa