Tháng 1/2012

Chúc mừng ngày cưới của các gia đình tháng 1/2012

Họ tênNgàyLiên Gia
Trần Hữu Hải & Tú Bình 10 Liên Gia 02
Lê Văn Thọ & Kim Oanh 06 Liên Gia 04
Nguyễn Văn Thất & Hải Thanh 16 Liên Gia 04
Nguyễn Quốc Sỹ & Kim Tiếp 12 Liên Gia 06
Trần Trọng Cảo & Vui 20 Liên Gia 08
Tạ Ngọc Minh & Trinh 12 Liên Gia 08
Lê Thế Dũng & Ngọc Mai 07 Liên Gia 10
Lâm Xuân Lục & Thiện 20 Liên Gia 15
Lê Đình Môn & Kim Thơ 20 Liên Gia 18
Đinh Công Định & Thanh Vân 11 Liên Gia 19
Phạm Ngọc Triệu & Ngọc Anh 07 Liên Gia 21
Hoàng Lễ & Linh 30 Liên Gia 21
Hoàng Trọng Đức & Châu 08 Liên Gia 22
Phạm Hữu Thân & Quy 24 Liên Gia 22
Chu Quang Định & Lệ Tú 01 Liên Gia 23
Phạm Thanh Sơn & Tuyết Hoa 22 Liên Gia 26
Nguyễn Chiến & Mến 08 Liên Gia 26
Phan Trần Quốc Thiều & Hằng 19 Liên Gia 27
Nguyễn Mạnh Cường & Bích Vân 05 Liên Gia 29
Đỗ Đon & Đào 14 Liên Gia 30
Nguyễn Văn Hưng & Đào 27 Liên Gia 30
Nguyễn Phụng & Phượng 01 Liên Gia 32
Nguyễn Q Thủy & Ngọc Bích 16 Liên Gia 33
Mai Công Tri & Tuyết 31 Liên Gia 33
Trần Sang & Thanh Tri 26 Liên Gia 34
Nguyển Gia Hợp & Ngọc Mỹ 11 Liên Gia 34
Nguyễn Tự Toại & Hồng Hoa 25 Liên Gia 34
Nguyễn Gia Thuấn & Thu Trâm 27 Liên Gia 35
Nguyễn Hào & Lê Dung 15 Liên Gia 35
Nguyễn Văn Vinh & Phương Lan 03 Liên Gia 37
Trần Minh & Huệ Mai 12 Liên Gia 38
Nguyễn Vũ Thành & Thùy Uyên 21 Liên Gia 39
Nguyễn Hải Đăng & Kim Nhung 10 Liên Gia 39
Đặng Tuấn & Anh 05 Liên Gia 39
Mai Ngọc Phú & Mỹ Kiều 25 Liên Gia 40
Toàn & Hiền Thục 19 Liên Gia 40
Phạm Công Tâm & Thúy Anh 17 Liên Gia 41
Phạm Hoài An & Phương Oanh 28 Liên Gia 44
Trần Phục & Minh Lý 06 Liên Gia ĐB