Bài Thơ Đôi Dép

Bài thơ đầu Anh viết tặng Em,

Là bài thơ Anh viết về đôi dép.

Khi nỗi nhớ trong lòng da diết.

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ.

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước?

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược,

Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng chia xẻ sức người chà đạp.

Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác.

Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi.

Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng.

Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết,

Hai chiếc này không phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau,

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía.

Dẫu bên cạnh vẫn có người thay thế,

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành,

Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối,

Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội,

Lối đi nào cũng có mặt cả đôi,

Không thể thiếu nhau trong những bước đường đời,

Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái.

Nhưng Anh yêu Em bởi những điều ngược lại,

Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung,

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song,

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc,

Chỉ một chiếc là không còn gì hết,

Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.