Em Thấy Không Em

Khi đạo đức đã biến thành trang sức;

Em thấy không em, Chúa đứng ngoài đường,

Em thấy không em, Phật cũng tha phương,

Cây hạnh phúc, mọc quanh tường hỏa ngục.

Người người hân hoan khoe khoang trước ngực,

Một trái tim vàng nhân nghiã yêu thương;

Và em thấy không, ngay cả thiên đường

Cũng được bán như phấn son trang sức.

Em thấy không em người người nô nức

Mua thiên đàng bằng đạo đức khoe khoang,

Bằng những danh vang, chức tước rõ ràng

Như bằng chứng con là người ngoan đạo.

Em thấy không em, đường đi là đạo

Đạo là đường và đường ấy đi đâu?

Cuộc sống đời này nếu có được dài lâu

RồI một buổi, ta cũng về cát bụi

Rồi một buổi cũng phấn son trang sức

Cũng phai tàn theo năm tháng qua đi

Và chút danh kia còn lại được gì,

Hay cũng âm thầm đi vào bóng tối?

Em thấy không em đường đời muôn lối

Trăm ngả đường đều tiến tới mai sau

Quán trọ đời, sẽ đóng cửa thật mau

Và hành trang cuối, chỉ là bàn tay trắng.

Thấy không em, sao buồn phiền lo lắng

Đạo từ tâm cần trang sức làm gì,

Hồn thanh cao, cứ ngước mặt mà đi

Rồi một buổi, thiên đàng em sẽ tới.